Fotowoltaika to nie tylko panele słoneczne. To również szereg innych komponentów, bez których funkcjonowanie całego systemu byłoby niemożliwe. Jednym z najważniejszych elementów całego zestawu jest inwerter fotowoltaiczny. Co to jest inwerter, do czego służy oraz jakie rodzaje są dostępne aktualnie na rynku?

Inwerter fotowoltaiczny zwany jest również falownikiem i to w dużej mierze od niego zależy niezawodność funkcjonowania całej instalacji fotowoltaicznej. To element instalacji, na którym nie warto oszczędzać, a jego poprawne funkcjonowanie na pewno przyczyni się do dłuższej żywotności całego systemu fotowoltaicznego.

Co to jest inwerter?

Inwerter jest najważniejszym elementem całej instalacji fotowoltaicznej. To dzięki niemu energia słoneczna może zasilić urządzenia elektryczne, które znajdują się w domu i to dzięki niemu cały system może działać stabilnie i ciągle.

Panele fotowoltaiczne, które są wyposażone w fotoogniwa produkują prąd stały (DC). Prąd ten specjalnymi przewodami płynie do inwertera, który zamienia go na prąd zmienny (AC). Inwerter pozwala na wytworzenie napięcia przemiennego o parametrach zgodnych z siecią niskiego napięcia – 230/400 V 50 Hz, czyli najprościej mówiąc na prąd, który znajduje się w domowych gniazdkach elektrycznych.

Specyfika inwertera – jakie funkcje oprócz zmiany prądu stałego na zmienny pełni jeszcze?

Każdy inwerter, który jest częścią instalacji fotowoltaicznej pełni szereg funkcji dodatkowych. Przede wszystkim jego zadaniem jest synchronizacja instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo, inwerter jest narzędziem, które umożliwia monitoring oraz rejestruje wszystkie dane związane z eksploatacją. Warto również wiedzieć, że każdy falownik zarządza i reguluje pracą całego systemu fotowoltaicznego.

Falownik solarny jest również jednym z elementów, które gwarantują bezpieczeństwo pracy systemu. To urządzenie, które zostało stworzone do śledzenia maksymalnej mocy poszczególnych modułów fotowoltaicznych. W przypadku niepoprawnej ich pracy pełni on również funkcję automatycznego rozłącznika, bez którego niemożliwe jest funkcjonowanie każdego zaawansowanego systemu elektrycznego.

Falownik – co to jest już wiemy, a jakie są dostępne rodzaje?

Przede wszystkim inwertery możemy podzielić ze względu na typ instalacji, w której pracują. Inwertery on grid, zwane również z inwerterami sieciowymi są na stałe wpięte do sieci elektrycznej i są przystosowane do współpracy z siecią publiczną. Falowniki off grid zaś nie współpracują z siecią i są przystosowane do pracy w zamkniętym, niezależnym systemie.
Na rynku dostępny jest również podział na inwertery 3 fazowe oraz inwertery 1 fazowe. Falowniki trójfazowe są jednymi z najpopularniejszych i zaleca się stosowanie ich w instalacjach fotowoltaicznych o mocy większej niż 3kW. Nie oznacza to jednak, że nie można ich zastosować w mikroelektrowni o mniejszej mocy. Dzięki takiemu falownikowi zwiększa się jedynie auto spożycie energii. Inwertery jednofazowe są stosowane w instalacjach o bardzo małej mocy – do 3kW. Może on obsługiwać jedynie jedną fazę, dlatego istotną rolę odgrywa tutaj wybór tej najbardziej obciążonej.

Istnieją również irwertety hybrydowe, które mają podwójne zastosowanie – mogą współpracować zarówno z siecią publiczną, jak i tylko z akumulatorami, które znajdują się w systemie off grid. Instalacje hybrydowe często stosowane są jako awaryjne bądź zapasowe. Pozwala ona na zasilenie budynku w przypadku przerwania dostaw energii elektrycznej z sieci publicznej. W tym przypadku dobrze dobrany falownik jest w stanie jest w stanie zwiększyć konsumpcję własną nawet do 80 procent.

Co oprócz inwertera musi znaleźć się w mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Inwerter jest oczywiście sercem całego systemu, jednak do jego poprawnego funkcjonowania potrzebne jest kilka innych niezbędnych elementów. Oto one:

  • panele fotowoltaiczne;
  • okablowanie;
  • system montażowy;
  • oraz szereg różnorodnych zabezpieczeń.