Sprawność paneli fotowoltaicznych, to jeden z najważniejszych czynników, które decydują o tym, czy zdecydujemy się na zakup i montaż ich. Nie zawsze jednak jasne jest, czym dokładnie charakteryzuje się sprawność paneli fotowoltaicznych. Nie każdy też wie, od czego ona zależy. Wbrew pozorom, nie zawsze są to czynniki, na które mamy bezpośrednio wpływ. Przyjrzyjmy się dokładnie temu, co wpływa na szeroko rozumianą sprawność paneli fotowoltaicznych.

Podział czynników na dwie grupy

To, od czego dokładnie zależy sprawność ogniw fotowoltaicznych to czynniki, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich, są te, które określane są mianem czynników technicznych. Drugą grupę, określa się jako czynniki atmosferyczne. Pytanie jednak brzmi, co dokładnie wchodzi w skład obu tych grup. Jeśli chodzi o czynniki, które w mniejszym lub większym stopniu definiują sprawność ogniw fotowoltaicznych.

Sprawność paneli fotowoltaicznych – czynniki techniczne

Zacznijmy od czynników technicznych, które wpływają na sprawność instalacji fotowoltaicznej. W tej grupie, wyróżniamy trzy takie czynniki, a są to:

  • materiał, z którego instalacja fotowoltaiczna została wykonana,
  • struktura modułu systemu fotowoltaicznego,
  • wykorzystana do stworzenia instalacji fotowoltaicznej technologia.

Zacznijmy od pierwszego z wymienionych czynników. W jaki sposób materiał, z którego wykonane są systemy fotowoltaiczne, może definiować ich sprawność? Pierwszą i najważniejszą kwestią, jest to, z jakiego rodzaju instalacją fotowoltaiczną mamy do czynienia: czy jest to instalacja monokrystaliczna czy polikrystaliczna. Określenia te, odnoszą się do tego, z jakiego rodzaju kryształów krzemu zostały wykonane ogniwa fotowoltaiczne wchodzące w skład całej instalacji. Przyjmuje się, że ogniwa monokrystaliczne są znacznie bardziej wydajne. Co za tym idzie – sprawność tych ogniw fotowoltaicznych także jest wyższa. W warunkach naturalnych, przy założeniu, że panele fotowoltaiczne są montowane w klimacie właściwym dla Polski, sprawność instalacji fotowoltaicznej monokrystalicznej może osiągnąć nawet ponad 20%. Dla porównania, sprawność paneli polikrystalicznych, w analogicznych warunkach, oscyluje na poziomie 16%.

Sprawność paneli fotowoltaicznychMontaż instalacji fotowoltaicznej – w jaki sposób wpływa na sprawność ogniw fotowoltaicznych?

Kolejnym czynnikiem, który zaliczany jest do grupy czynników technicznych definiujących sprawność instalacji fotowoltaicznej, jest sam sposób jej montażu. Tutaj przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, gdzie dokładnie oraz w jaki sposób – w stosunku do słońca – zostanie zamontowana nasza instalacja. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ jeśli panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane niejako “tyłem do słońca”, ich sprawność może być minimalnie niższa. Nie są to oczywiście jakieś ogromne różnice, jeśli chodzi o porównanie procentowe. Niemniej jednak, każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby z naszej instalacji fotowoltaicznej przysłowiowo “wycisnąć” jak najwięcej. Dlatego, systemy fotowoltaiczne montujemy w takich miejscach, które są ustawione w kierunku do słońca. Nie bez znaczenia jest także sam rozmiar systemu fotowoltaicznego. Zwracajmy na te czynniki uwagę – nie każdy jest świadomy tego, że usytuowanie względem słońca, także ma znaczenie, jeśli mówimy o sprawności instalacji fotowoltaicznej.

Co wpływa na wydajność paneli?

Bardzo często, przy okazji omawiania szczegółów związanych z zakupem oraz montażem systemu fotowoltaicznego, pojawiają się pytania związane z zależnością pomiędzy sprawnością ogniw fotowoltaicznych a ich wydajnością. Nie ma w tym nic dziwnego. Przyjmuje się, że faktycznie jest tak, iż panele fotowoltaiczne, które odznaczają się wyższą sprawnością – jak np. system fotowoltaiczny monokrystaliczny – analogicznie mają też większą wydajność. Nie możemy jednak zapominać o tym, że na sprawność naszego systemu fotowoltaiki, ma wpływ także sam jej projekt. Powinien być on wykonany w taki sposób, aby ogniwa fotowoltaiczne mogły pobierać maksymalną ilość energii słonecznej i tym samym – zamieniać ją na prąd dostarczany do naszego gospodarstwa domowego.

Pora roku, pogoda oraz inne czynniki atmosferyczne i ich wpływ na sprawność paneli

Ostatnim czynnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej oraz ocenie jej sprawności, są warunki atmosferyczne. Samo zamontowanie instalacji we właściwy sposób nie zawsze będzie gwarantowało nam maksymalną wydajność przypisaną do konkretnych modeli ogniw fotowoltaicznych. Oczywiste jest to, że zimą lub w czasie pochmurnych dni, sprawność naszego systemu fotowoltaicznego będzie minimalnie niższa. Nie musimy się jednak obawiać, że w pewnym momencie po prostu zabraknie nam prądu. Dobrze zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna, wyprodukuje nadwyżki energii które dzięki bilansowaniu dystrybutor dostarczy do naszego gospodarstwa domowego np. W czasie zimowych miesięcy czy bardziej pochmurnych dni.