Elektryczne kotły centralnego ogrzewania – dlaczego warto je mieć? 

Elektryczne kotły centralnego ogrzewania w Electrotile wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej w nowobudowanych domach pasywnych o małym metrażu bez wątpienia jest świetnym rozwiązaniem, dzięki któremu ogrzejemy dom i będziemy mieli ciepłą wodę. Dla takich domów jest to najniższy koszt inwestycyjny.

Elektryczne kotły centralnego ogrzewania zapewniają bezobsługową pracę i komfortową eksploatację. Co więcej, te urządzenia nie wymagają okresowych przeglądów. Przy współpracy z instalacją fotowoltaiczną koszty ogrzewania można znacznie zniwelować.

Elektryczne kotły centralnego ogrzewania

Zalety używania kotłów elektrycznych:

  • Współpraca z kotłem na paliwo stałe lub z kominkiem

Kocioł elektryczny może stanowić uzupełnienie istniejącego systemu ogrzewania. Zastosowanie kotła na paliwo stałe lub kominka z płaszczem wodnym wiąże się z najniższymi kosztami eksploatacji. Jest to jednak rozwiązanie najmniej komfortowe, ponieważ oznacza ręczne dokładanie opału, czyszczenie paleniska, ponadto produkuje pył i inne zanieczyszczenia. Wyjazd na dłużej z domu i pozostawienie instalacji na kilka dni bez obsługi grozi zamarznięciem całej instalacji. Wpięcie do instalacji kotła elektrycznego z pewnością wyeliminuje te niedogodności przy zachowaniu niedużych kosztów eksploatacji.

  • Brak gazu/kotła na paliwo stałe – łatwość wymiany kotła

Wybór kotła elektrycznego jest dobrym rozwiązaniem także w przypadku utrudnionego dostępu do sieci gazowej. Korzystanie z paliwa stałego jest mało komfortowe, a kotły na gaz płynny lub olej opałowy są drogie w eksploatacji. W starych budynkach można nim bezproblemowo i bezinwazyjnie zastąpić istniejący piec na paliwo stałe. W nowych budynkach ma sens tylko wtedy gdy zastosujemy ogrzewanie podłogowe.

  • Niskie koszty inwestycyjne

Budowa instalacji grzewczej opartej na kotle elektrycznym jest tańsza niż kotłowni gazowej, olejowej czy na paliwo stałe. Już cena samego kotła elektrycznego jest konkurencyjna. Odpadają koszty przyłącza gazowego, budowy komina i wkładu kominowego. Przyłącze elektryczne jest w każdym budynku. Koszty ogrzewania nie są duże przy dobrze ocieplonym budynku i akumulacji ciepła w tańszej taryfie energetycznej.

  • Powietrze wolne od zanieczyszczeń

Ogrzewanie energią elektryczną wraz z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej nie powoduje tzw. niskiej emisji pyłów oraz szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi gazów pochodzących z domowych kotłów węglowych. W przypadku braku instalacji fotowoltaicznej kotły zużywają energię elektryczną, która jest wytwarzana w elektrowniach, ale tam wszelkie niebezpieczne gazy i zanieczyszczenia są czyszczone, nim dostaną się do atmosfery.

  • Bezpieczna eksploatacja

Użytkowanie kotła elektrycznego nie stwarza zagrożenia wybuchu tak jak ma to w przypadku instalacji gazowych. Nie ma też ryzyka zaczadzenia. W sezonie grzewczym odnotowuje się nawet kilka tysięcy zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Czad jest śmiertelnym zagrożeniem dla użytkowników niesprawnych kotłów gazowych lub tych na paliwo stałe.

  • Komfortowa obsługa

Kotły elektryczne są łatwe i przyjazne w użytkowaniu. Wyposażone w odpowiednie sterowanie pracują w pełni automatycznie. Ich obsługa ogranicza się zwykle do przestawiania pracy na tryb letni lub zimowy. Kotły ze sterowaniem pogodowym można dodatkowo doposażyć w moduł internetowy. Takie rozwiązanie umożliwia zdalną regulację pracy kotła przez Internet.

  • Niskie koszty obsługi serwisowej

Kotły elektryczne praktycznie nie wymagają okresowych przeglądów. Tym samym wszelkie koszty przeglądu typowe dla instalacji gazowej, kominowej i wentylacyjnej są wyeliminowane.

  • Estetyka i łatwość montażu

Elektryczne kotły centralnego ogrzewania w Electrotile są niedużymi urządzeniami o estetycznym wyglądzie. Urządzenia można łatwo powiesić na ścianie praktycznie w dowolnym pomieszczeniu. Co więcej – wybór elektrycznej centrali grzewczej sprawia, że cała niezbędna aparatura znajduje się w jednej obudowie! Jedynym wymogiem do instalacji kotła tego typu jest dostęp do instalacji elektrycznej.

Elektryczne kotły centralnego ogrzewania

Jak działają elektryczne kotły centralnego ogrzewania?

Kotły elektryczne wykorzystują energię elektryczną i przekształcają ją na energię cieplną. Źródłem ciepła jest w nim najczęściej grzałka, czyli metalowy drut oporowy w osłonie stalowej, miedzianej lub mosiężnej. Osłona ta zabezpiecza grzałkę przed kontaktem z wodą (podobnie jak w czajnikach elektrycznych).

Kocioł może mieć jedną grzałkę lub kilka – ich liczba wpływa na moc kotła. Jest sterowany tak, żeby przez włączanie i wyłączanie jego moc była dopasowywana do rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło. Może być sterowany według wytycznych użytkowników lub w zależności od warunków atmosferycznych na zewnątrz.

Elektryczne kotły centralnego ogrzewania

Co wróżnia naszą ofertę?

Podsumowując, kotły elektryczne c.o. wraz z zasobnikiem c. w. u. dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta. Kompleksowo montujemy całą instalację wraz z potrzebną armaturą i zbiornikami buforowymi. Kotły wyposażone w odpowiednie sterowanie pogodowe pracują w pełni automatycznie za pomocą modułu internetowego. Ich obsługa ogranicza się zwykle do przestawiania pracy na tryb letni lub zimowy.

Kotły elektryczne są niedużymi urządzeniami o estetycznym wyglądzie. Co więcej wybór elektrycznej centrali grzewczej sprawia, że cała niezbędna aparatura znajduje się w jednej obudowie. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla pomp ciepła.