Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o uruchomieniu systemowego wsparcia dla inwestycji przewidujących instalacje pomp ciepła. W ramach programu Moje Ciepło, dotacje sięgną 7 tys. zł dla powietrznych pomp ciepła, zaś w przypadku gruntowych pomp ciepła możliwe będzie uzyskanie wsparcia w kwocie nawet 21 tys. zł.

Program Moje Ciepło będzie komplementarny do programu Czyste Powietrze

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zgodnie z zapowiedziami wiceprezesa funduszu, dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Sprawi to, że program Moje Ciepło będzie komplementarny wobec funkcjonującego już programu Czyste Powietrze. Wsparcie udzielane NFOŚiGW będzie miało formę dotacji obejmującej do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie z programu Moje Ciepło do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Już w I lub II kwartale 2022 r nastąpi ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie Moje Ciepło.