Skorzystaj z dopłaty do instalacji fotowoltaicznej w wysokości 21%.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów wspiera inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. Gdy inwestor, który realizuje termomodernizację, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych). Premia wyniesie aż 21% kosztów inwestycji i dotyczyć będzie instalacji, aż do 50kWp.

Wsparcie inwestycji zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego w formie spłaty części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Na początku kwietnia 2020 roku, BGK miał na ten cel aż 146 mln zł. Co oznacza większy budżet w porównaniu z takimi projektami jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. 

Warto wspomnieć, że dotychczas średnia premia termomodernizacyjna wynosiła ok. 50 tys. zł.

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia prac, jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt jest konieczny do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego przedsięwzięcia. Audyt składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku, który ma podpisaną z BGK umowę, banków jest kilka.

Decyzję o udzieleniu kredytu bank podejmuje zgodnie z własnymi procedurami. Inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych. Kredyt nie może być przeznaczony na refinansowanie poniesionych kosztów.

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank przesyła ją do BGK wraz z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz audytem. BGK dodatkowo zleca weryfikację audytu energetycznego innym podmiotom, na jego podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii, a także o jej wysokości.

Więcej informacji znajdziesz po kliknięciu tutaj.

Zapraszamy również do umówienia się na spotkanie z naszym doradcą, który chętnie odpowie na wszelkie pytania.