Wiele mówi się obecnie o fotowoltaice zarówno w kontekście ochrony środowiska naturalnego, jak i korzyści ekonomicznych wynikających z własnej produkcji prądu. O ile kwestia ekologiczna jest dla wszystkich oczywista, o tyle opłacalność inwestycji – już nie.

Wątpliwości dotyczą przede wszystkim realnego zwrotu inwestycji w zakładanym czasie w naszych warunkach pogodowych, a najlepszym sposobem na ich rozwianie jest zapoznanie się z opiniami użytkowników instalacji fotowoltaicznych.

Czy fotowoltaika rzeczywiście sprawdza się w naszej strefie klimatycznej?

Nieufność osób, które rozważają zainstalowanie paneli słonecznych na swoich dachach czy posesji, związana jest nie tyle z sensownością przedsięwzięcia (to, że ogniwa wytwarzają energię elektryczną to przecież niepodważalny fakt), ile z jego opłacalnością w naszej strefie klimatycznej. Okazuje się jednak, że średnie temperatury w połączeniu z umiarkowanym nasłonecznieniem i zadowalającą długością dnia sprawiają, że fotowoltaika w klimacie umiarkowanym sprawdza się całkiem dobrze. W Warszawie na przykład, z 1kWp można otrzymać około 1022 kWh energii elektrycznej rocznie. Jeszcze lepiej jest w Poznaniu (1033 kWh) czy we Wrocławiu (1063 kWh).

Powyższe dane nie opierają się na przypuszczeniach czy domysłach, lecz poparte są zarówno badaniami, jak i dowodami w postaci rzeczywistych obserwacji. Potencjalna i realna możliwość wytworzenia energii elektrycznej z energii słonecznej w Polsce jest więc niepodważalna – więcej na ten temat przeczytać można w poradniku Fotowoltaika – jak działa?

Jaka jest żywotność paneli oraz innych elementów instalacji?

Obliczenie kosztu inwestycji dla konkretnej lokalizacji nie stanowi problemu. Dość łatwo można również wyliczyć jej zwrot, przyjmując pesymistycznie nawet obecne ceny energii (a te będą rosnąć niemal na pewno). Czy jednak instalacja fotowoltaiczna jest tak bezobsługowa, jak twierdzą dostawcy paneli? Jakie są koszty jej eksploatacji? Sprzedawcy często nie informują nas o tym, czego dowiemy się od użytkowników paneli, czyli że prawdopodobnie nasz inwerter trzeba będzie wymienić za 10 lat, a ogniwa należy czyścić z brudu i kurzu nawet dwu-, trzykrotnie w ciągu roku. Okazuje się jednak w praktyce, że nawet biorąc pod uwagę wszelkie niedogodności oraz wynikające z nich koszty, fotowoltaika i tak jest przedsięwzięciem opłacalnym. A co z żywotnością paneli? Przecież tu trudno powoływać się na opinie innych, z uwagi na zbyt krótkie doświadczenie w roli użytkowników instalacji. Ta kwestia została szeroko omówiona w poradniku Fotowoltaika – opinie ekspertów, gdzie również podajemy informację o tym, jakie opłaty ponosimy będąc prosumentami i jakich kwot powinniśmy spodziewać się na rachunku za energię po zainstalowaniu paneli na naszym dachu.