Oficjalna informacje ze strony nfosigw.gov.pl:

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na złożone ponad 260 000 wniosków w I i II naborze Programu „Mój Prąd”, procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 6-7 miesięcy, natomiast jeśli zachodzi konieczność jego uzupełnienia (o czym zostaniecie Państwo poinformowani) procedowanie może się wydłużyć.

Prosimy o cierpliwość, firma Electrotile nie ma wpływu na czas procedowania wnisków.

Status wniosku złożonego przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (od 1.07.2021 r.) sprawdź na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.
 2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego. Ważne!
  Instalacja nie może być przyłączona przed 01.02.2020 r. (nowe zasady od 2021 r.)
 3. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 4. Złóż wniosek w kolejnym naborze od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu. Kliknij tutaj.
 5. O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem. Wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
  (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • Wydatki poniosłeś od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.);
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Co zyskasz?

Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się
średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

Nie czekaj!

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.