„Projekt dot. opracowania w ramach prac B+R nowego produktu w postaci innowacyjnej w skali międzynarodowej blachodachówki modułowej zintegrowanej z fotowoltaiką (ETILE) służącej do produkcji energii elektrycznej przez prosumentów. Planowana do opracowania blachodachówka stanowi innowację w skali świata, a zarazem przełom na rynku energetyki
prosumenckiej co potwierdza opinia o innowacyjności wydana przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej”

ETILE będzie posiadała istotne przewagi konkurencyjne w stosunku do najlepszych obecnie na rynkach światowych rozwiązań (dachówki ceramiczne zintegrowane z panelami fotowoltaicznymi firmy ON, CENTROPOL SJ (pod marką FOTTON) oraz Heda
Solar). Przewagi konkurencyjne planowanego do opracowania produktu występują na poziomie kluczowych parametrów technicznych

Wartość projektu: 3 344 412,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 456 810,14 zł

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020