Jaki jest cel programu Czyste Powietrze ?

Zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W przypadku fotowoltaiki jest to redakcja emisj CO2 do środowiska.  Poznaj nowe zasady programu „Czyste Powietrze”!

Czyste Powietrze – dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. Dofinansowanie nie przewiduje wymiany pieca i nie dotyczy nowych inwestycji.

Jaka dotacja mi przysługuje?

Osoby z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. w praktyce to oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła i montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Nowe zasady programu Czyste Powietrze mówią również o tym, że dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Kiedy mogę skorzystać z dofinansowania Czyste Powietrze?

Od 20.10.2020 do końca 2029 roku, będzie można skorzystać z programu.

Zasady Programu Czyste Powietrze

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego FOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Ponieważ istnieje możliwość łączenia kilku form dofinansować proponujemy kontakt z naszym doradcą. Doradca pomoże dopełnić wszelkich formalności i dokładnie pokaże jak połączyć dofinansowanie Czyste Powietrze z ulgą termomodernizacyjną oraz programami gminnymi.

Skontaktuj się z nami klikając tutaj!

Oficjalne warunki korzystania z programu Czyste Powietrze:

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

 

Zasady programu Czyste Powietrze

NFOŚiGW przypomina też, na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Jednocześnie to narzędzie dla producentów, których Narodowy Fundusz zaprasza do współtworzenia listy przez zgłaszanie urządzeń i materiałów.